Położenie

Nadleśnictwo Starogard jest jednym z piętnastu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Lasy nadleśnictwa zlokalizowane są w południowej jej części na terenach dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Historia

Nadleśnictwo Starogard utworzono w 1973 r. W jego skład weszły trzy byłe nadleśnictwa, obecnie obręby: Mestwinowo, Pelplin i Starogard. Funkcjonuje ono w tym kształcie do dzisiaj.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.