Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Starogard jest jednym z piętnastu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Lasy nadleśnictwa zlokalizowane są w południowej jej części na terenach dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

czterech powiatów: starogardzkiego, tczewskiego, kościerskiego i świeckiego oraz piętnastu gmin: Starogard Gd., Skarszewy, Bobowo, Lubichowo, Skórcz, Smętowo, Zblewo, Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew, Liniewo, Stara Kiszewa, Nowe i trzech miast: Starogard Gd., Skarszewy, Gniew. Nadleśnictwo sąsiaduje z pięcioma innymi nadleśnictwami Dyrekcji Gdańskiej: z Kolbudami, Kwidzynem, Lubichowem, Kaliskami i Kościerzyną oraz z jednym nadleśnictwem z Dyrekcji Toruńskiej– Dąbrową. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 21 630 ha, z czego lasy i zadrzewienia zajmują 20706 ha, grunty rolne 436 ha, nieużytki 406 ha. Pozostałą powierzchnię stanowią wody i tereny zabudowane.
 

mapa.jpg

  
Nadleśnictwo składa się z obrębów leśnych Pelplin, Starogard i Mestwinowo podzielonych na 17 leśnictw.
    Granice charakteryzują się bardzo różnorodnymi kształtami, a grunty są bardzo rozczłonkowane. Układ ten w przestrzeni zasięgu terytorialnego stanowi swoistą kompozycję krajobrazowa, w wielu miejscach niekorzystną z gospodarczego punktu widzenia.