Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Od ponad dziesięciu lat Nadleśnictwo Starogard dzięki zdobytym dofinansowaniiom lub dotacjom pochodzących ze środków zewnętrzych zrealizowało szereg projektów z zakresu:

- hodowli lasu,
- ochrony lasu/przyrody,
- edukacji leśnej,
- drogownictwa leśnego,
- turytycznego udostęrpniania lasu,
 

Należą do nich projekty:

 • „Budowa deszczowni na szkółce leśnej Jabłowo"
 • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Starogard poprzez przebudowę drogi leśnej przeciwpożarowej nr 48 w leśnictwie Boroszewo i Swarożyn."
 • ,,Odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku wichury z dnia 11.06.2010r. poprzez odnowienie powierzchni leśnych - na gruntach w zarządzie PGL LP oraz w lasach właścicieli prywatnych."
 • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa dostępności powierzchni uszkodzonych w wyniku wichury w zachodniej części leśnictwa Jastrzębce poprzez budowę drogi leśnej"
 • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa dostępności powierzchni uszkodzonych w wyniku wichury we wschodniej części leśnictwa Jastrzębce poprzez budowę drogi leśnej."
 • ,,Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard" (kilkuetapowa realizacja)
  Więcej informacji: >> KLIKNIJ <<
 • ,,Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Starogard" (kilkuetapowa realizacja)
  Więcej informacji: >> KLIKNIJ <<
 • ,,Kompleksowy Projekt Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych Przez PGL Lasy Państwowe"
  Więcej informacji: >> KLIKNIJ <<
 • ,,Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru"
  Więcej informacji: >> KLIKNIJ <<
 • ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatu Wiosło Małe i Wiosło Duże"
  Więcej informacji: >> KLIKNIJ <<