Zasoby leśne

Wiele osób marzy bądź marzyło żeby zostać leśnikiem. To wspaniały i wyjątkowy zawód ale również bardzo wymagający.

Hodowla lasu

Zakończono prace związane z odnowieniem powierzchni zrębowych

Ochrona lasu

Nielegalne wysypiska śmieci to smutna rzeczywistość, z którą codziennie zmierza się Służba Leśna Nadleśnictwa Starogard

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Na spotkaniu w Starogardzkim Centrum Kultury w miniony piątek odbyło się spotkanie dotyczące tematyki zwalczania ASF oraz zasad bioasekuracji.

Ochrona przyrody

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.