Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu

Nadleśnictwo Starogard ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019) pn. ,,Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Zapoweidnik wraz z niezbędnymi urządzeniami infastruktury technicznej w km 4+270 - 4+955 (IV etap)".

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

Materiały do pobrania