Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu

Dot. Wykonania ogrodzeń przy leśniczówkach oraz Szkółce Jabłowo na terenie Nadleśnictwa Starogard

Nadleśnictwo Starogard ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019) pn.: ,,Wykonanie ogrodzeń przy leśniczówkach oraz Szkółce Jabłowo na terenie Nadleśnictwa Starogard" – SA.270.12.2021.

Materiały do pobrania