Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy RDLP w Gdańsku, w tym lasy Nadleśnictwa Starogard posiadają certyfikat FSC, stwierdzający prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Jednym z wymogów certyfikacji FSC jest wyznaczenie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, tzw. HCVF (High Conservation Value Forests) wg następujących kategorii:

HCVF 1:
Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
   HCVF 1.1.:
   Obszary chronione
      HCVF 1.1.a:
      Lasy w rezerwatach
      HCVF 1.1.b:
      Lasy w parkach krajobrazowych
   HCVF 1.2.:
   Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2.:
Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3.:
Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
   HCVF 3.1.:
   Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
   HCVF 3.2.:
   Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4.:
Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
   HCVF 4.1.: Lasy wodochronne
   HCVF 4.2.: Lasy glebochronne

HCVF 5.:
Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
(kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski)
HCVF 6.:
Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

W rozumieniu ,,ustawy o ochronie przyrody” lasy HCVF nie są formą ochrony przyrody.

W warunkach Nadleśnictwa Starogard większość lasów HCVF jest uznana w drodze decyzji ministra środowiska za lasy ochronne lub pokrywają się z istniejącymi już formami ochrony przyrody.

RDLP Gdańsk prowadzi konsultacje społeczne w sprawie typowania nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie swoje propozycje może zgłosić każdy zainteresowany

Pliki do pobrania poniżej:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ