Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 51 pomników przyrody.

O uznaniu za pomnik przyrody decydowały odpowiednie wymiary, walory estetyczne (wygląd całego drzewa, pokrój korony, pnia) oraz miejsca występowania. Obecnie wprowadzone nowe zasady gospodarki w lasach z pewnością przyczynią się do zwiększenia ilości różnorodności gatunków drzew chronionych. Lista gatunków drzew pomników przyrody jest ciągle otwarta.

 

Dąb  szypułkowy

Przy leśniczówce Boroszewo znajduje się jeden z najstarszych na pewno jeden z bardziej okazałych dębów szypułkowych na terenie naszego Nadleśnictwa. Według ocen specjalistów drzewo to liczy sobie ok. 310 lat. powołany do ochrony w roku 1982.