Wydawca treści Wydawca treści

Nowe opracowanie Lasów Państwowych ,,Czyj to trop”

Klucz do rozpoznawania tropów zwierząt

Broszura „Czyj to trop?” powstała z myślą o tych, którzy chcą wiedzieć, kto zamieszkuje odwiedzane lasy. Nowa publikacja Lasów Państwowych jest kluczem do rozpoznawania 17 gatunków zwierząt, zarówno tych rzadkich, jak i pospolitych.

Więcej informacji na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP)  >> KLIKNIJ<<

U dołu strony link z opracowaniem do pobrania.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 


Konkursy z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaprasza dzieci i młodzież (od 5 do 19 lat) do wzięcia udziału w konkursach.

Z okazji Międzynarodowego Dnie Lasów organizowane są trzy konkursy:

 

1.Konkurs dla dzieci od 5 lat i młodzieży do lat 19 oficjalny na T-shirt Międzynarodowego Dnia Lasów

Termin zgłoszeń: 28 lutego 2019 r.

Link: >>KLIKNIJ<<

 

2.Konkurs dla studentów na nagranie krótkiego video z okazji Międzynarodowego Dnie Lasów, którego tematem przewodnim są lasy i edukacja. Podczas krótkiego, minutowego wideo autor powinien wyjaśnić, co jest wyjątkowego w lesie i drzewach w pobliżu jego domu, dlaczego są ważne dla niego i społeczności lokalnej?

Termin zgłoszeń: 15 marca 2019 r.

Link: >>KLIKNIJ<<

 

3.Konkurs dla nauczycieli, instruktorów oraz edukatorów, aby w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów przesyłali krótkie filmy pokazujące, jak zapewniane są dzieciom podstawy do lepszego zrozumienia znaczenia lasów i drzew dla przyszłości planety.

Link: >>KLIKNIJ<<

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.


                                                          PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

W materiale wykorzystano informacje zawarte na stronach:

http://www.fao.org/

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym