Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF
  wykaz tabelaryczny wg kategorii
  są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach 
  wykaz
  mapa
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  wykaz
  mapa
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  wykaz
  mapa

  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  wykaz (3.1. i 3.2.)
  mapa  (3.1. i 3.2.)

  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  wykaz
  mapa
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  wykaz
  mapa
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
  wykaz 1; wykaz 2; wykaz 3; wykaz 4; wykaz 5;
  mapa 1mapa 2mapa 3mapa 4mapa 5;
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania:
  HCVF_kryteria wyznaczania
 3. Wykaz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Starogard
  wykaz
 4. Rozmieszczenie ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Starogard
  mapa
 5. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf. 
   

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące ,,ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa.
Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Karol Skonieczny  tel. 58 56 33 260  e-mail: karol.skonieczny@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem  powierzchni ,,ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.