Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

Zbiór żołędzi w drzewostanie nasiennym

W Nadleśnictwie Starogard odnowienia obejmują rocznie ok. 180 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

Posadzone młode drzewka wymagają stałej pielęgnacji w postaci wykaszania chwastów lub motyczenia. Corocznie Nadleśnictwo Starogard wykonuje te prace na powierzchni ok. 600 ha. Wraz ze wzrostem uprawy zmienia się sposób i częstotliwość pielęgnacji. Kiedy zaczynają dotykać się gałęziami, usuwa się egzemplarze niepożądane, wadliwe oraz chore w ramach tzw. czyszczeń wczesnych i późnych.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 130 ha, czyszczenia późne – na 200 ha.

W kolejnych latach stopniowo zmniejsza się liczbę drzew. Wykonywane w tym okresie cięcia pielęgnacyjne zwane trzebieżami polegają na stworzeniu optymalnych warunków dla najlepszych drzew (dorodnych) tak aby cały drzewostan był zdrowy i odporny na zagrożenia. Corocznie powierzchnia wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych wynosi przeszło 2000 ha.

 

Zasady hodowli lasu