Lista aktualności Lista aktualności

Kampania odnowieniowa 2021

Zakończono prace związane z odnowieniem powierzchni zrębowych

Nadleśnictwo Starogard w 2021 roku wysadziło około 1 mln sadzonek drzew i krzewów leśnych na powierzchni ponad 100 hektarów. Trzon gatunków wprowadzanych na powierzchnie leśne stanowił dąb szypułkowy w ilości 500 tysięcy sztuk, sosna 274 tysięcy sztuk oraz  buk 151 tysięcy sztuk. Nie były to jednak jedyne gatunki wprowadzane na tereny leśne. Poza nimi wysadzono również daglezje, modrzewie, lipy, jawory, brzozy, a także drzewa i krzewy takie jak jabłonie, czereśnie, derenie i śliwy. 

Tak wielką liczbę sadzonek udało się posadzić w bardzo krótkim okresie (od marca do maja), co stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników nadleśnictwa jak i zakładów usług leśnych.

W przyszłości posadzone uprawy będą cieszyć oko bogatością  gatunków oraz będą stanowić urozmaicenie krajobrazu.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!