wyłącznie na potrzeby gospodarki leśnej

Odwiedzając lasy trzeba pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminów

udostępnionych do ruchu publicznego

Odwiedzając lasy trzeba pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminów