Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy udostępnianych obiektów, lista zagrożeń i zasady bezpiecznego przebywania w lesie

Odwiedzając lasy trzeba pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, znać zasady bezpiecznego przebywania w lesie oraz przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym regulaminy

Odwiedzając lasy trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych odwiedzających osób. W celu jego zachowania należy przestrzegać pewnych zasad zawartych w liście potencjalnych zagrożeń, zasad bezpiecznego przebywania w lesie i regulaminach.

Na terenie Nadleśnictwa Starogard obowiazują ponadto regulaminy dotyczące dróg leśnych

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór dokumentów.

Kliknij w nazwę wybranego opracowania i zapoznaj się z jego treścią:

 1. Lista zagrożeń
  >> KLIKNIJ <<
 2. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie
  >> KLIKNIJ <<
 3. Decyzja wprowadzająca do życia regulaminy
  >> KLIKNIJ <<

Zbiór regulaminów:

 1. Regulamin miejsca postojowego pojazdów, ścieżki przyrodniczej oraz towarzyszącej infrastruktury turystycznej „Wiosło Małe” i „Wiosło Duże” Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 1 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 2. Regulamin korzystania z pozostałych miejsc postoju pojazdów Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 2 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 3. Regulamin korzystania z miejsc pod obozowiska sezonowe Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 3 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 4. Regulamin korzystania z obiektów turystyczno-edukacyjnych Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 4 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 5. Regulamin korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Starogard
  - załacznik nr 5 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 6. Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych w rezerwatach Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 6 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 7. Regulamin korzystania ze szlaków konnych na terenie Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 7 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
 8. Regulamin korzystania z tras biegowych i rowerowych Nadleśnictwa Starogard
  - załącznik nr 8 do Decyzji 17 z 30.06.2020 r.
  >> KLIKNIJ <<
Na terenie Nadleśnictwa Starogard obowiazują ponadto regulaminy:
a. Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Starogard.
b. Regulamin korzystania z dróg leśnych wyłącznie na potrzeby gospodarki na terenie Nadleśnictwa Starogard. 

Korzystasz z wymienionych dróg leśnych u zapoznaj się z ich regulaminami.
      >> KLIKNIJ <<