Asset Publisher Asset Publisher

Lasy mają oczy

Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Starogard ujęli sprawców nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna

Podczas patrolowania terenów leśnych Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Starogard natknęli się na miejsce, w którym doszło do nielegalnego wyrębu.
Sprawcy zamaskowali pnie po wyciętych drzewach ściółką i mchem tak, aby zatuszować ślady nielegalnej wycinki.
Leśnicy w celu wykrycia sprawców, wykorzystali nowoczesny sprzęt w postaci urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, będący na wyposażeniu miejscowego Posterunku Straży Leśnej.
W trakcie przeglądu materiału zapisanego na dyskach online, udało się ustalić sprawców nielegalnego procederu.
Zatrzymanych zostało dwóch braci, mieszkańców wsi Jaźwiska, którzy za pomocą samochodu osobowego i przyczepki wywozili skradzione drewno z lasu.
Dzięki ukrytym kamerom tylko w roku 2020 udało ustalić się 26 sprawców wywozu śmieci oraz 17 sprawców nielegalnych wyrębów oraz kradzieży drewna.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!