Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie pożarowe – ważne informacje

Leśnicy apelują o ostrożność

Informacje ogólne:

Polska jest podzielona na 60 stref prognostycznych (nie obejmujące obszarów górskich) w których Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego zgodnie z metodą Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z lasu.

Najmniejsze źródło ognia może spowodować powstanie pożaru.
Wyróżniamy cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasów:
0  - brak zagrożenia,
I   - zagrożenie małe,
II  - zagrożenie duże,
III - zagrożenie katastrofalne.   


Apel:

W związku z utrzymującą się suszą z dnia na dzień wzrasta stopień zagrożenia pożarowego. W chwili obecnej sytuacja zaczyna być groźna, ponieważ zarówno w całym kraju jak i w pomorskich lasach utrzymuje się trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z lasu.

Najmniejsze źródło ognia może spowodować powstanie pożaru.

Pamiętajmy:

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w lesie czyli:
- nie używać otwartego ognia np. nie rozpalać ognisk, nie grillować, nie palić papierosów

- nie wjeżdżać pojazdami spalinowymi,
- w razie zauważenia pożaru niezwłocznie dzwonić pod numer 998 lub 112.

Zakaz wstępu do lasu:

Jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10% nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.
Lasy oznakowuje się wtedy tablicami ustalonego wzoru z podaniem powodu wprowadzenia zakazu.
Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Śledź sytuację na bieżąco:

Mapa zagrożenia pożarowego lasu dla Polski: >> KLIKNIJ <<
Mapa zagrożenia pożarowego dla pomorskich lasów - teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku: >> KLIKNIJ <<

Polecamy:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło profil na portalu Facebook gdzie można śledzić między innymi graficzne komunikaty o zagrożeniu pożarowym: >> KLINKIJ <<
Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla osób korzystających z urządzeń mobilnych dla trzech najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone)  stworzyło bezpłatną aplikację RSO – Regionalny System Ostrzegania, która informuje użytkownika o otrzymaniu nowego ostrzeżenia.

W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie dzwonić pod numer 998 lub 112.Więcej informacji o RSO: >> KLIKNIJ <<
Pobierz aplikację RSO:
- Google play (Android): >> KLIKNIJ <<
- Microsoft Store (Windows): >> KLIKNIJ <<

- iTunes (iOS) : >> KLIKNIJ <<

 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                      
                                                     PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym