Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie projektu pn. ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże”

Zapraszamy do korzystania z nowych obiektów turystycznych!

   W maju bieżącego roku na terenie objętym projektem, a dokładnie na terenie leśnictwa Dębiny w miejscowości Widlice i Wiosło Duże rozpoczęto budowę infrastruktury turystycznej.

Zakończenie prac przypadło w połowie sierpnia. Następnie procedury odbioru, oraz kampania edukacyjno-informacyjna, w ramach której na terenie czterech placówek oświatowych Gminy Gniew przeprowadzono prelekcje. Objęto nimi ponad 150 osób. Ponadto zgodnie z przyjętym planem założono dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook. KLIKNIJ >>>>

Dodatkowo w celu zobraowania Państwu tego co udało nam się stworzyć przygotowaliśmy film promocyjny, który można obejrzeć również na końcu artykułu.

W fazie końcowej na przełomie września i października w oparciu o tradycje odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałych obiektów turystycznych, po czym oddano obiekty do społecznego użytkowania.

Zapraszamy do galerii, w której znajdują się fotografie z ww. wydarzeń.

Nie masz pomysłu na niedzielny spacer z rodziną kliknij w poniższe mapy i przyjedź do nas !

  1. Miejsce postoju pojazdów ,,Wiosło Małe” wraz z ścieżka turystyczną:

 

  1. Miejsce postoju pojazdów ,,Wiosło Duże wraz z ścieżka turystyczną i wieżą widokową

W trakcie weryfikacji przez Google.

 

Informacje o projekcie:

Osiągnięte efekty:

Wybudowano 1,37 km ścieżek turystycznych na obszarach objętych ochroną przyrody. Zabezpieczono najcenniejsze zasoby i walory przyrodnicze i krajobrazowe na terenie realizacji projektu.

Dzięki działaniom edukacyjno-informacyjnym rozpropagowano informację oraz poszerzono wiedzę,  która podniosła odpowiedzialność i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody. Ten rodzaj działania pozwoli utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia trenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym, która obejmuje obszar obu rezerwatów przyrody tj. 51,76 ha,

Beneficjent: Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         530 234,89 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:    450 699,66 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Film promocyjny:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym