Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu pn. ,,Kompleksowy Projekt Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych Przez PGL Lasy Państwowe"

Projekt OPL na lata 2017-2023

Nazwa zadania: Kompleksowy Projekt Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych Przez PGL Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Planowane efekty: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł

Dodatkowe informacje:

Znajdują się na stronie CKPŚ:

O projekcie: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie5

Zasięg: http://www.ckps.lasy.gov.pl/zasieg5

Planowane efekty: http://www.ckps.lasy.gov.pl/planowane-efekty1

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym