Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty terenowe z Groszkiem wielkoprzylistkowym

Realizacja projektu ,,Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

W dniu 27 czerwca 2019 r. na terenie leśnictwa Opalenie odbył się wykład profesora Jacka Herbicha na temat walorów przyrodniczych i historii rezerwatu ,,Opalenie”, który połączony był z warsztatami terenowymi.

W wykładach udział wzięli przedstawiciele RDOŚ w Gdańsku, WFOŚiGW w Gdańsku, samorządu w tym Gminy Gniew i Stowarzyszenia Eko-Centrum Heliantus oraz Nadleśnictwa Starogard.

Dodatkowe informacje i ciekawostki:

1. Funpage RDOŚ w Gdańsku  >> KLIKNIJ <<

2. Radio Gdańsk   >> KLIKNIJ <<

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać