Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Chrońmy las przed ogniem

Wiosna i lato to czas szczególnego zagrożenia pożarowego lasów. Nadleśnictwo Starogard podejmuje zatem wiele działań prewencyjnych przed ewentualnym zaistnieniem pożarów. Jest to obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni przeciwpożarowej, patrole przeciwpożarowe, dyżury przeciwpożarowe w poszczególnych leśnictwach oraz w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie nadleśnictwa, a także stały kontakt i współpraca z jednostkami straży pożarnej.  Oprócz tego utrzymywana jest infrastruktura przeciwpożarowa: dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody czy też pasy przeciwpożarowe.

Mimo to musimy mieć świadomość, iż najważniejsze  jest odpowiednie korzystanie z leśnych dobrodziejstw, a więc przede wszystkim nie zaśmiecanie lasu oraz nie rozniecanie ognia bliżej niż 100 metrów od jego granicy. W lesie palenie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego.

Pamiętajmy, że jeśli  zauważymy rozwijający się pożar terenów leśnych, powinniśmy powiadomić niezwłocznie straż pożarną (tel.  998 lub 112) oraz PAD nadleśnictwa (tel. 58 56-240-28 lub 58 56-240-29).