Asset Publisher Asset Publisher

Sprawcy wywozu śmieci ukarani

Straż Leśna z Nadleśnictwa Starogard ujęła sprawców wywozu śmieci z Sucumina

Na początku stycznia bieżącego roku Straż Leśna z Nadleśnictwa Starogard przyjęła meldunek o ujawnieniu szkodnictwa leśnego dotyczący wywozu śmieci w postaci znacznej ilości części samochodowych w lesie państwowym w miejscowości Sucumin.
W trakcie oględzin udało się ustalić środek transportu, którym dokonano wywozu śmieci.
Ich ilość oraz gabaryty sugerują, że przywozu dokonano samochodem ciężarowym.
Wśród części samochodowych dominują elementy karoserii, kokpitów oraz nadwozia głównie z samochodów pochodzących z Wielkiej Brytanii.
W wyniku długotrwałego dochodzenia strażnicy leśni przesłuchali kilkanaście osób w związku z przedmiotową sprawą, za pomocą których udało się ustalić sprawców nielegalnego procederu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!