Asset Publisher Asset Publisher

Sprawcy kradzieży blisko 30 m3 drewna zatrzymani

Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Starogard wspólnie z policjantami ze Starogardu Gdańskiego ujęli sprawców kradzieży drewna. Łączna kwota poniesionych strat wynosi ponad 8 tyś. złotych!

Do zadań Straży Leśnej należy między innymi monitorowanie miejsc pozyskania i składowania drewna. Od początku miesiąca sierpnia Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Starogard otrzymywali meldunki o kradzieży drewna stosowego od pracowników terenowych Służby Leśnej. Leśnicy w celu wykrycia sprawców, wykorzystali nowoczesny sprzęt w postaci zdalnie działających urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, będący na wyposażeniu miejscowego Posterunku Straży Leśnej. Przedmiotem kradzieży było drewno stosowe, którego łączna masa wyniosła prawie 30 m3 – dla porównania, to pełna ciężarówka załadowana drewnem. Kradzieży uległy również urządzenia służące do monitorowania lasu, które sprawcy częściowo zniszczyli i zakopywali w miejscach  oddalonych od miejsc kradzieży. Kwota na jaką wyceniono uszkodzone mienie wynosi pond 3 tyś. zł. Pomimo niekorzystnych zdarzeń starogardzcy Strażnicy leśni, dzięki zdalnie gromadzonym danym zebrali  materiał dowodowy, który został wykorzystany przez policjantów z wydziału kryminalnego KPP Starogard Gdański. W toku postępowania dwóch mężczyzn w wieku 34 i 45 lat usłyszało zarzuty z art. 278§1 KK.

Skradzione drewno o masie 29,73 m3 wyceniono na ponad 5 tyś. złotych.

Za kradzież drewna grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, poza tym sąd może orzec nawiązkę w kwocie, nawet podwójnej wartości skradzionego drewna.

Czynności w tej sprawie trwają dalej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!