Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie informacyjne w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Na spotkaniu w Starogardzkim Centrum Kultury w miniony piątek odbyło się spotkanie dotyczące tematyki zwalczania ASF oraz zasad bioasekuracji.

Ministerstwo Środowiska zobligowało wszystkie jednostki PGL LP do zorganizowania i przeprowadzenia roboczych spotkań informacyjno-szkoleniowych na których należało przedstawić zasady zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym również zasad bioasekuracji dotyczących realizowanej produkcji rolnej oraz prowadzonej gospodarki łowieckiej.

W myśl pism i porozumień Nadleśnictwo Starogard wraz z Nadleśnictwem Kaliska, 20 września br. zorganizowało spotkanie w którym udział wzięło około 200 osób - przedstawicieli:

- Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku;
- Starostw powiatowych;
- Urzędów Gmin;
- Sołectw;
- Gospodarstw rolnych;
- Pomorskiej Izby Rolniczej;
- Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku;
- Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy;
- Państwowej Straży Łowieckiej w Gdańsku;
- Kół łowieckich;
- Nadleśnictw: Kaliska i Starogard.

          Głównym prelegentem był lek. wet. Tomasz Ołtarzewski, który przy użyciu obszernej prezentacji pt. ,,Aktualna sytuacja w Polsce zagrożenia dla woj. pomorskiego”, oraz dokumentów prawnych przedstawił tematykę wskazaną przez MŚ. Dodatkowo przy użyciu obrazów cyfrowych uzmysłowił odbiorcom praktyczne podejście do zagadnień.

          Zebranie trwało ponad trzy godziny. Rozpoczęło się o godz. 11:00, a zakończyło po godzinie 14:00. Godzinę  przed zakończeniem rozpoczęła się dyskusja panelowa.

         Na dole artykułu znajdują się materiały ze spotkania do pobrania.

         O ASFie w mediach regionalnych >> KLIKNIJ <<
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym