Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji #sadziMY

Starogardzcy leśnicy wydali wszystkie drzewka

W miniony piątek tj. 18 września odbyła się zaplanowana ogólnopolska akcja pod nazwą ,,#sadziMY”.
Akcja rozpoczęła się o godzinie 9:00. Przygotowano stoisko, na którym wydawano sadzonki sosny zwyczajnej. Drzewka były umieszczane w papierowych torebkach opatrzonych stosownymi grafikami. Wydano całą pulę sadzonek tj. 2200 szt. Ze względu na nagłośnienie akcji w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych i lokalnych, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zakończyła się o godzinie 16:00.

W tym samym dniu na terenie Nadleśnictwa Lipusz w ramach akcji odbywało się uroczyste sadzenie lasu z udziałem pracy prezydenckiej.

Więcej informacji na temat sadzenia lasu przy udziale pary prezydenckiej na stronie głównej Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym