Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia Straży Pożarnych na terenie Nadleśnictwa Starogard

Sierpniowe manewry strażackie

W sierpniu bieżącego roku na terenie Leśnictwa Semlin odbyły się ćwiczenia doskonalące Straże Pożarne powiatu starogardzkiego. Manewry miały na celu zapoznanie strażaków z charakterystyką terenu leśnego, rozpoznaniem możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i dojazdu do miejsc zagrożonych pożarem na terenach leśnych, praktyczne sprawdzenie możliwości skorzystania z punktu czerpania wody do celów pożarowych oraz doskonalenie współpracy ze służbami Lasów Państwowych. W przedmiotowych ćwiczeniach udział wzięły zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Starogardzie Gdańskim oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin: Karolewo, Klonówka, Pinczyn, Semlin, Siwiałka. W przedsięwzięciu wzięło udział około 35 strażaków.

Ćwiczenia doskonalące jednostki Straży Pożarnych prowadzone na terenach leśnych niewątpliwie rzutują na efektywność działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku zaistnienia prawdziwego pożaru lasu, co wpływa na ograniczenie potencjalnych strat (życia i zdrowia ludzkiego, materialnych oraz w środowisku leśnym).

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!