Lista aktualności Lista aktualności

Manewry Straży Pożarnej

Ćwiczenia taktyczne Straży Pożarnych dnia 12.10.2019 r. na terenie Leśnictwa Brody oraz dnia 23.10.2019 r. na terenie Leśnictwa Swarożyn

   W dniu 12 października 2019 roku na terenie Leśnictwa Brody odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnych powiatu tczewskiego. Manewry miały na celu między innymi zapoznanie strażaków z charakterystyką terenu leśnego, rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i dojazdu do miejsc zagrożonych pożarem oraz doskonalenie współpracy z sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze służbami Lasów Państwowych. W przedmiotowych ćwiczeniach udział wzięły zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tczewie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin: Pelplin, Gniew, Tczew, Morzeszczyn. W przedsięwzięciu wzięło udział około 60 strażaków, a jednym z głównych założeń było praktyczne sprawdzenie możliwości skorzystania z punktu czerpania wody do celów pożarowych.

   Natomiast w dniu 23 października 2019 roku w oparciu o rozkaz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie Leśnictwa Swarożyn miały miejsce wojewódzkie ćwiczenia Państwowych Straży Pożarnych pod kryptonimem „MŁYNKI-2019”. Celem głównym manewrów było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie techniki budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego, praktyczne sprawdzenie możliwości skorzystania z punktu czerpania wody do celów pożarowych oraz doskonalenie współpracy ze służbami Lasów Państwowych. W przedsięwzięciu brała udział kompania gaśnicza tj. 7 zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu woj. Pomorskiego, zastęp OSP Swarożyn , zespół organizacji ćwiczeń, zespół oceny oraz inne osoby funkcyjne – około 60 strażaków.

   Coroczne ćwiczenia jednostek Straży Pożarnych prowadzone na terenach leśnych mają niewątpliwy wpływ na efektywność działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku zaistnienia prawdziwego pożaru lasu, co może rzutować na ograniczenie potencjalnych strat (życia i zdrowia ludzkiego, materialnych oraz w środowisku leśnym).

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym